Gezegden.


Hier vind je de collectie van de gezegden die mijn oma voor mij heeft opgeschreven.

 • Oma: "Mijn werk is mijn hobby"
 • Achter de wolken schijnt de zon.
 • Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Of Een ander die vertelt het wel.
 • Als de wijn is de man, zit de wijsheid in de kan.
 • Belofte maakt schuld.
 • Beter hard geblazen dan de mond verbrand.
 • Beter rijk leven dan rijk sterven.
 • Bitter in de mond, maakt het hart gezond.
 • Boontje komt om zijn loontje.
 • De aanhouder wint.
 • De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
 • Een humeurig mens heeft weinig vrienden.
 • Een idioot spaart tot zijn dood.
 • Een mens is nooit te oud om te leren. (Deze gebruikte ze vaak, als ik haar iets nieuws had verteld of uitgelegd.)
 • Een ongeluk ligt in een klein hoekje.
 • Elk doet mee en krijgt zijn deel.
 • Er zijn altijd koplopers en hekkensluiters.
 • Eten wat de pot schaft.
 • Haastige spoed is zelden goed.
 • Het leven is een strijdtoneel.
 • Hij heeft een aardje naar z'n vaartje.
 • Iemand die gelijkmatig van humeur is, Is een prettige persoonlijkheid!
 • Iemand een hart onder de riem steken.
 • Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke.
 • Jong geleerd is oud gedaan. (Hiermee gaf ze aan, dat de opvoeding van ouders enorm belangrijk was voor de kinderen.)
 • Kleine kinderen. Kleine zorgen. Grote kinderen. Grote zorgen.
 • Nood breekt wet.
 • Nood leert bidden.
 • Oordeelt niet, op dat gij niet geoordeeld word. (Matheus 7:2)
 • Oost west, thuis best.
 • Opstaan, plaatsje vergaan.
 • Richt je blik naar de zonzij en de schaduw zal achter je vallen.
 • Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.
 • Smaken verschillen.
 • Tel wat je hebt, niet wat je mist. (Dus tevreden zijn).
 • Uitzonderingen bevestigen de regel.
 • Van het concert des levens krijgt niemand een program.
 • Van je fouten leer je.
 • Van vragen wordt je wijs.
 • Vlugge hulp, Is dubbele hulp.
 • Voor iedere baby geldt: De drie R: Reinheid, regel, rust
 • Waar een wil is, is een weg.
 • Wat je beloofd dat moet je doen.
 • Wat jij niet wil dat jou geschiet, doe dat ook bij een ander niet.
 • Wat men verhaald is lekker ( oud spreekwoord).
 • Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.
 • Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.
 • Wie mooi wil gaan, moet pijn uitstaan.
 • Wie niet horen wil moet voelen.
 • Wie niet waagt, wie niet wint.
 • Wie weet te nemen en te geven, die kan in vrede leven.
 • Zo de wind waait, waait m'n jasje.
 • Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
 • Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.