Morgenlied


Vader ik dank u voor deze nacht,
voor 't vriendelijk morgen licht zo zacht.
Voor rust en spijs, Uw zorg zo teer
U maakt de dag zo blij, o heer.

Zie op mij neder, helpt u mij.
Maak mij hulpvaardig, zacht en blij.
Geef steeds meer liefde in 't harte mijn,
dan zal ik elk tot zegen zijn.